Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35956
Title: Interacció p45(SKP2)-CksHs1 i la seva funció en la regulació dels complexes Ciclina A/CDK2 del cicle cel·lular.
Author: Mongay Soler, Lidia
Director/Tutor: Vives i Puiggròs, Jordi, 1941-
Serra Pagès, Carles
Keywords: Enzims
Proteïnes
Cicle cel·lular
Enzymes
Proteins
Cell cycle
Issue Date: 10-Jul-2001
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El pas per cada fase del cicle cel.lular està controlat per processos de fosforilació duts a terme pels enzims coneguts com a quinasses depenents de ciclines (CDKs). En les cèl.lules de mamífers, l'enzim CDK2 complexat amb la Ciclina A actua com a principal promotor del pas de la fase G1 a la fase S i de la progressió per la fase S del cicle cel.lular. Així doncs, el complexe Ciclina A-CDK2 s'uneix a diverses proteïnes reguladores en diferents moments durant la progressió del cicle cel.lular. Una d'aquestes proteïnes reguladores és p45(SKP2). La finalitat d'aquesta tesi ha estat analitzar el paper de 045(SKP2) en la progressió de la fase S del cicle cel.lular, més enllà de la seva important implicació en la ubiqüitinització de proteïnes. El projecte ha inclòs la identificació de noves interaccions proteiques de p45(SKP2) i la caracterització funcional d'aquesta interacció.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35956
ISBN: 8469990659
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Cel·lular

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOL87.pdf1.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.