Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36058
Title: CD50 (ICAM-3): Una nova molècula d'adhesió leucocitària. Clonació gènica i anàlisi funcional.
Author: Juan i Otero, Manuel
Director/Tutor: Vives i Puiggròs, Jordi, 1941-
Keywords: Antígens CD
Clonatge molecular
Transducció de senyal cel·lular
CD antigens
Molecular cloning
Cellular signal transduction
Issue Date: 27-Jul-1994
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'objectiu general, consistent a definir I'estructura i funció del CD50, es va concretar amb els quatre objectius específics següents: 1.- Anillisi de la seqüencia genetica i proteica del C050. 1 .a..- Definició de la seqüècia aminoacídica de la glicoproteïna, a travès de la seqüenciació nucleotídica de! cDNA del CD50.. 1.b.- Oeterminació d'homologies en aquestes seqüències per a perpetre suggerir una possible implicació funcional del C050. 2.- Anafisi de fa participació del C050 en les funcions adhesives cel.lulars. 2.a.- Estudi de la participació cel.lular del CD50 en els mecanismes de contacte limfocit-endoteli. 2.b.- Anàlisi del paper de I'estimulació del CD50 en els mecanismes de contacte interlimfocitari. 3. - Estudi de possibles vies de transducció de senyals intracel.lulars que medien la co-estimulació cel.lular a través del CD50. 3.a.- Analisi en una línia cel.lular T limfoblastoide, la linia Jurkat, dels mecanismes de transducció de senyals. 3.b.- Determinació de la relació de la co-estimulació cel.lular del CD5O amb la inducció d'efectes cel.lu!ars que evidenciïn activació. 4.- Analisi del gen del CD50 humà, per tal de determinar I'existència de possibles polimorfismes.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36058
ISBN: 978-84-694-4623-2
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MJO_TESIS.pdf14.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.