Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/4004
Title: Memoria estadística del curso de 1889 á 1890 y anuario de 1890 a 1891.
Author: Universitat de Barcelona
Keywords: Anuaris
Estadístiques
Memòria d'activitats
Segle XIX
Universitat de Barcelona
Issue Date: 1895
Publisher: A. López Robert, Impresor
Note: Inclou: "Memoria estadística del curso de 1889 á 1890" i "Anuario del distrito Universitario de Barcelona en el curso 1890 á 1891" aquest darrer inclou el personal facultatiu i administratiu de la Universitat de Barcelona amb dades de gener de 1891.
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper.
URI: http://hdl.handle.net/2445/4004
Appears in Collections:Anuaris i memòries - Universitat de Barcelona

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
a189091.pdfAnuari7.85 MBAdobe PDFView/Open
m188990011.pdfMemòria part 18.61 MBAdobe PDFView/Open
m188990012.pdfMemòria part 28.37 MBAdobe PDFView/Open


This item is in the public domain Creative Commons