Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41685
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBejarano, Ana María-
dc.contributor.advisorMagdalena Nom de Déu, José Ramón-
dc.contributor.authorMuntané i Santiveri, Josep Xavier-
dc.contributor.otherUniversitat de Barcelona. Departament de Filologia Semítica-
dc.date.accessioned2013-05-03T10:53:09Z-
dc.date.available2013-05-03T10:53:09Z-
dc.date.issued2010-02-11-
dc.identifier.isbn9788469351659-
dc.identifier.otherMedieval Hebrew literature-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/41685-
dc.description.abstract[cat] Aquesta tesi proposa l'edició crítica d'una col·lecció medieval de proverbis, escrita en hebreu per Moixé Natan, jueu de Tàrrega (ca. 1290-1360), titulada "Totseot khaiim" i que traduïm per "Qüestions de vida". "Qüestions de vida" comença amb un exordi poètic construït com un mosaic de cites bíbliques, reelaborades i combinades en parelles monorimes. A través d'aquesta prosa rimada, Moixé Natan exposa al seu lector els motius que l'animaren a escriure aquesta obra. A continuació ve un total de 322 proverbis aplegats temàticament en 58 capítols. La majoria de proverbis són apariats, de rima consonant externa, encara que en un terç d'ells també hi ha rima interna. Tots i cadascun d'ells s'adapten fidelment als diversos metres que la poesia hebrea medieval havia adoptat com a part del seu llenguatge. L'edició crítica es fonamenta en la col·lació dels testimonis que han preservat l'obra i que classifiquem de la manera següent: tres còpies manuscrites: dues prèvies i una posterior a les primeres edicions impreses del text; tres edicions impreses: dues realitzades per Menakhem de Lonzano els anys 1573, a Constantinoble, i 1618, a Venècia, i la tercera, d'inicis de segle XIX, que és una reimpressió feta a Husiatyn, ciutat de Galítsia, de l'edició de 1618; i, finalment, un tercer grup format per les cinc còpies manuscrites de les primeres edicions impreses: concretament, quatre còpies, d'origen iemení, de l'edició de 1573 (que van de 1646 a 1695) i una, del segle XIX, de l'edició de 1618. En total, doncs, onze testimonis, amb uns trets codicològics, paleogràfics i de transmissió textual específics. D'aquest conjunt de testimonis n'hem escollit dos per fixar el text de referència de la nostra edició crítica: per a l'exordi poètic hem utilitzat l'edició de Menakhem de Lonzano de l'any 1573, feta a Constantinoble, perquè és el primer que transmet aquesta part de Qüestions de vida; i per als proverbis hem seguit el manuscrit miscel·lani que es custodia a la Biblioteca Nacional de París, perquè és el més antic de tots i també un dels més ben conservats. A l'aparat crític hi figuren totes les variants, tant les de caire consonàntic i vocàlic, com les de natura manuscrita o tipogràfica. A l'aparat crític s'hi indiquen també els paral·lels que es pot establir entre el text de Qüestions de vida i altres textos bíblics, rabínics i de col·leccions medievals de proverbis, tant hebrees com catalanes. Aquesta informació es complementa amb la indicació del tipus de metre i de rima emprats en cada poema. La tesi complementa l'edició crítica del text amb la traducció catalana d'aquesta obra medieval, la primera que es fa del conjunt sencer dels proverbis a una llengua diferent de l'original. L'edició crítica va precedida per una introducció en la qual s'aprofundeix la figura de l'autor i el seu context històric (capítol 1); es descriu l'obra i el seu context literari (capítol 2); s'estudia de manera detallada els testimonis que han transmès el text i se'n proposa l'arbre de filiacions (capítol 3) i, finalment, s'analitza Qüestions de vida des d'un punt de vista literari. Dins d'aquests capítols introductoris hi ha també dos apèndixs: una visió sinòptica dels proverbis i dels capítols en funció de les tradicions textuals i un elenc dels metres utilitzats. Al final de la tesi, precedint la bibliografia, n'hi ha dos més: l'edició crítica i la traducció catalana dels poemes d'elogi que van ser adreçats a Moixé Natan amb motiu de Qüestions de vida i un elenc de paral·lels literaris.cat
dc.description.abstract[eng] This doctoral thesis consists on a critical edition of a Hebrew medieval collection of proverbs composed by Moixé Natan, a Jew from Tàrrega (ca. 1290-1360), and titled "Qüestions de vida" ("Issues of Life") in Catalan. "Qüestions de vida" begins with a poetical exordium, that is a mosaic made of biblical verses reelaborated and arranged in monorhymed pairs. Through it, Moixé Natan exposes the reasons that encouraged him to write. The rest of the book is constituted by 322 proverbs grouped in 58 chapters devoted to different subjects. Most of the poems have two verses with perfect rhyme, and all of them have been composed in accordance with the metres used during medieval ages in Hebrew literature. The critical edition is founded in eight manuscripts and three printed editions. We have selected two of them to stablish the text base: Menakhem de Lonzano's printed edition of 1573 to the exordium, and the manuscript of the National Library of Paris (XVth century) to the whole body of proverbs. The critical apparatus includes all kind of variants (about consonants, vowels or textual transmission); the parallels between "Qüestions de vida" and biblical or rabinical texts and other medieval Hebrew or Catalan collections of proverbs and the type of metre and rhyme used in each poem too. Moreover a Catalan translation follows it. Furthermore an introduction preceeds the main body of the doctoral thesis and it is dedicated to introduce the author and his time (chapter one); to present the book and its literary context (chapter 2); to study the different witnesses of "Qüestions de vida" (chapter 3) and, finally, to analyze the literary value of the collection (chapter 4).eng
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat de Barcelona-
dc.rights(c) Muntané i Santiveri, 2010-
dc.sourceTesis Doctorals - Departament - Filologia Semítica-
dc.subject.classificationLiteratura hebraica medieval-
dc.subject.classificationLiteratura sapiencial-
dc.subject.classificationProverbis-
dc.subject.otherMoixé Natan-
dc.subject.otherWisdom literature-
dc.subject.otherProverbs-
dc.subject.otherMedieval Hebrew literature-
dc.titleEl llibre "Qüestions de Vida" de Moixé Natan, jueu de Tàrrega. Estudi preliminar, edició crítica i traducció catalana d'una col·lecció medieval de proverbis hebreuscat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.identifier.dlB.36415-2010-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.identifier.tdxhttp://www.tdx.cat/TDX-0618110-120753-
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/1746-
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Filologia Semítica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.JXMS_PREVI.pdf141.79 kBAdobe PDFView/Open
01.JXMS_CAPITOL_I.pdf311.17 kBAdobe PDFView/Open
02.JXMS_CAPITOL_II.pdf804.33 kBAdobe PDFView/Open
03.JXMS_CAPITOL_III.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open
04.JXMS_CAPITOL_IV.pdf268.03 kBAdobe PDFView/Open
05.JXMS_CAPITOL_V_1.pdf259.73 kBAdobe PDFView/Open
06.JXMS_CAPITOL_V_2.pdf439.29 kBAdobe PDFView/Open
07.JXMS_CAPITOL_V_3.pdf258.29 kBAdobe PDFView/Open
08.JXMS_CAPITOL_V_4.pdf207.83 kBAdobe PDFView/Open
09.JXMS_CAPITOL_V_5.pdf219.66 kBAdobe PDFView/Open
10.JXMS_CAPITOL_V_6.pdf232.12 kBAdobe PDFView/Open
11.JXMS_APENDIX.pdf127.05 kBAdobe PDFView/Open
12.JXMS_INDEX_PARAL_LELS.pdf72.65 kBAdobe PDFView/Open
13.JXMS_BIBLIOGRAFIA.pdf184.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.