Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42374
Title: Estudi de les conductes autolesives en una mostra de subjectes drogoaddictes a les presons
Author: Roca i Tutusaus, F. Xavier
Director/Tutor: Guàrdia Olmos, Joan
Jarne Esparcia, Adolfo
Keywords: Comportament autolesiu
Presons
Drogoaddictes
Trastorns de la conducta
Self-injurious behavior
Prisons
Drug addicts
Behavior disorders
Issue Date: 4-Dec-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Aquest treball pretén presentar un primer model en relació a la conducta autolesiva que es dona al medi penitenciari tenint en compte les relacions que poden haver entre la conducta autolesiva en el medi comunitari i el medi penitenciari així com poder confirmar els tipus de conductes autolesives d’altres treballs. En aquest treball es fa primer una revisió de les diferents definicions de conductes autolesives i la seva classificació així com els diferents models explicatius. Tot seguit fem una revisió bibliogràfica dels diferents treballs que relacionen les autolesions i diferents trastorns psicopatològics, així com de la seva incidència a les presons. A continuació s’elabora una proposta de model amb el capítol de metodologia, amb especial èmfasi amb els participants, instruments i procediment emprat. Els resultats s’analitzen i es presenten en el capítol 7 i la discussió i les conclusions en el capítol 8.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42374
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Metodologia de les Ciències del Comportament

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FXRT_TESI.pdf658.22 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons