Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43288
Title: Estudi de l'abandonament a les universitats públiques catalanes. L'anàlisi de dues cohorts de la base de dades UNEIX
Author: Triadó i Ivern, Xavier Ma.
Figuera Gazo, Pilar
Aparicio Chueca, Ma. del Pilar (María del Pilar)
Rodríguez Moreno, María Luisa
Jaría Chacón, Natalia
Torrado Fonseca, Mercè
Pons Fanals, Ernest
Freixa Niella, Montserrat
Dorio Alcaraz, Inmaculada
Domínguez Amorós, Màrius
Keywords: Abandó dels estudis (Educació superior)
Educació superior
Estudiants universitaris
College dropouts
Higher education
College students
Issue Date: 2010
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: L'abandonament universitari és un fenomen cada vegada més preocupant, ja que les magnituds que pren aquest són considerables, tant en l'àmbit d'Espanya xifrat en una taxa del 40 % , com pel que fa aCatalunya taxa del 30 % . El present article pretén plasmar l'estat de la qüestió pel que fa a l'abandonament i, en concret, se centra a aprofundir en l'estudi d'aquest fenomen a les universitats públiques catalanes identificant les tipologies d'abandonament que es poden donar i quins són els perfils d'estudiants que el protagonitzen. Des d'un punt de vista empíric, es realitza un estudi sobre la dimensió que presenta l'esmentat fenomen en dues cohorts a les universitats catalanes tenint en compte el perfil de l'estudiant en cada moment temporal de la seva trajectòria acadèmica. Per acabar, atenent a la preocupació per l'eficiència i l'eficàcia del sistema universitari, s'indiquen alguns suggeriments per intentar reduir aquest fenomen i millorar la sistematització de la recollida de dades.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.1344/reire2010.3.2322
It is part of: REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2010, vol. 3, num. 2, p. 16-36
URI: http://hdl.handle.net/2445/43288
Related resource: http://dx.doi.org/10.1344/reire2010.3.2322
ISSN: 1886-1946
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Empresa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
579023.pdf402.7 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons