Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/4481
Title: Pla estratègic acadèmicodocent de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Author: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Keywords: Planificació estratègica
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Issue Date: 30-Jul-2008
Abstract: Pla estratègic de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació redactat al llarg del curs 2007-2008, en el marc del Pla estratègic de la UB, el Projecte Horitzó 2020. El document presenta i recull el procés de planificació a mitjà termini per a les qüestions academicodocents. El text, formulat i debatut de manera corporativa al si de la Facultat (constitució de Plenari i comissions de treball a l'efecte) fou aprovat per Junta de Facultat el 25 de març de 2008.
URI: http://hdl.handle.net/2445/4481
Appears in Collections:Memòries, documents estratègics i informes (Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(plaestrategic-Versi_363 per publicar).pdf318.54 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons