Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/46163
Title: Introducció de l'ecoendoscòpia intervencionista i terapèutica en un hospital universitari. Combinació amb la colangiografia retrògada endoscòpica en patologia biliopancreàtica: aspectes clínics i econòmics
Author: Gornals Soler, Joan B.
Director/Tutor: Castellote Alonso, José
Corbella, Xavier
Keywords: Endoscòpia
Malalties del pàncrees
Bilis
Endoscopy
Pancréas diseases
Bile
Issue Date: 7-Jun-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat]Introducció: l’ecoendoscòpia (USE) digestiva ha evolucionat d’un paper diagnòstic, a una indicació més intervencionista. A més, presenta una relació estreta amb la colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica (CPRE) en la patologia biliopancreàtica. Hipòtesis: La USE té un gran potencial intervencionista diagnòstic i terapèutic en hospitals terciaris. Les innovacions tecnològiques afavoreixen el seu paper. La combinació de la USE amb la CPRE, com tècniques intervencionistes, presenta uns beneficis clínics i econòmics al ser complementàries. Objectius: avaluar: 1) la utilitat de la USE-PAAF en el diagnòstic de tumors neuroendocrins; 2) el drenatge de col•leccions pancreàtiques guiat per USE mitjançant una pròtesis metàl•lica d’aproximació luminal; 3) la combinació de la USE i CPRE en un mateix procediment en patologia biliopancreàtica: impacte clínic i econòmic. Metodologia: Estudi 1: inclusió de 55 pacients amb sospita de T. Neuroendocrí estudiats per USE. En 15 casos, es realitzaren USE-PAAF i en 12 casos, estudi immunocitoquímic. Estudi 2: inclusió de 19 drenatges transmurals de col•leccions per USE. Nou casos amb pròtesi metàl•lica de disseny ‘diàbolo’ comparats amb 10 drenatges previs amb pròtesis plàstica. Estudi 3: inclusió prospectiva de procediments combinats USE-CPRE entre abril 2009 - Març 2012. Registre de variables clíniques, tècniques, i econòmiques. Anàlisi estadístic univariant (X2 i test de t Student). Resultats: Estudi 1: Sensibilitat del 100%, precisió i valor predictiu positiu del 89%. No complicacions relacionades amb la USE-PAAF. Estudi 2: pròtesis metàl•liques AXIOS: temps del procediment 25±13 min, èxit tècnic 88.8%, 1 complicació, no migracions, 1 recurrència. Pròtesis plàstiques: 2 migracions, 2 recurrències, 2 complicacions. El número de stents (n=15) i el temps (42.8±3.1 min) són significativament superiors utilitzant pròtesis plàstiques. Estudi 3: procediments combinats; USE + CPRE (n=9), USE-PAAF+CPRE (n=32) i drenatge biliar guiat per USE després de CPRE fallida (n=16). Duració mitjana, 65±22.2 min. Cost estimat de l’estratègia combinada de 3.437€, i de 4.095€ en sessions separades. Estimació d’un estalvi de 658€ per procediment combinat (total 36.189€).
[eng]Background: Endoscopic ultrasonography (EUS) and Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) are often required in patients with pancreaticobiliary disorders. Aims: to assess the clinical impact and costs savings of a single session EUS-ERCP. Methods: Patient and intervention data from April 2009 to March 2012 were prospectively recruited and retrospectively analyzed from a database at a tertiary hospital. Indications, diagnostic yield, procedure details, complications and costs were evaluated. Results: Fifty-five scheduled combined procedures were done in 53 patients. The accuracy of EUS-FNA for malignancy was 90%. The main clinical indication was a malignant obstructing lesion (66%). The ERCP cannulation was successful in 67%, and in 11/15 failed ERCP(73%), drainage was completed thanks to an EUS-guided biliary drainage (BD): 6 transmurals, 5 rendezvous. Eight patients(14%) had related complications: bacteremia (n=3), pancreatitis (n=2), bleeding (n=2) and perforation(n=1). The mean duration was 65±22.2min. The mean estimated cost for a single session was €3,437, and €4,095 for two separate sessions. The estimated cost savings using a single-session strategy was €658 per patient, representing a total savings of €36,189. Conclusion: Combined EUS and ERCP is safe, technically feasible and cost beneficial. Furthermore, in failed ERCP cases, the endoscopic BD can be completed with EUS-guided biliary access in the same procedure.
URI: http://hdl.handle.net/2445/46163
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JBGS_TESI.pdf4.38 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons