Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47501
Title: Tractats, mètodes i influències externes de la restauració de pintures al segle XIX a Espanya. Un cas concret a la Barcelona de la segona meitat del segle XIX
Author: Campo, Gema
Keywords: Conservació i restauració d'obres d'art
Pintura
Congressos
Conservation and restoration of art objects
Painting
Congresses
Issue Date: Nov-2013
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts. Secció de Conservació-Restauració
Abstract: Lligada a d’altres activitats, com la de l’artista pintor, la del fuster, l’artesà o l’arquitecte, la restauració no ha estat una disciplina ben delimitada que ens permeti seguir la seva progressió al llarg de la història. El posicionament de l’home davant del seu patrimoni cultural i artístic en cada moment històric, i el respecte per les mostres del passat, defi neix de quina forma es conservarà, o no, i també de quina forma s’hi intervindrà. Per fer un recorregut històric cal tenir en compte tots els aspectes que infl uencien en el fet de conservar i en la forma de fer-ho: els gustos artístics del moment, l’evolució social i econòmica de la població i també la vessant funcional, ja sigui en el sentit estrictament pràctic on en el valor espiritual i religiós, que han tingut assignats molts objectes de patrimoni.
Note: Podeu consultar el document complet a: http://hdl.handle.net/2445/47384
It is part of: La Recerca en Conservació des de la Visió del Conservador-Restaurador. Setmana de la Ciència, Barcelona, 7 i 8 de novembre de 2013, ISBN: 13:978-84-695-885-7, p. 99-108
URI: http://hdl.handle.net/2445/47501
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/47384
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Grup de Recerca Conservació-Restauració del Patrimoni)
Comunicacions a congressos (Arts Conservació-Restauració)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Campo Francés.pdf174.99 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons