Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47584
Title: Projectes en CAV: Un entorn de treball col·laboratiu per a l’avaluació de competències. FASE II. Informe final Projecte 2012PID-UB/115
Author: Romeo Delgado, Marina
Yepes i Baldó, Montserrat
Sánchez, Lydia
Burset Burillo, Sílvia
García Asensio, Ma. Ángeles (María Ángeles)
González Argüello, Ma. Vicenta (María Vicenta)
Gustems Carnicer, Josep
Martín Piñol, Carolina
Bosch, Emma
Berger, Rita
Aguilar Paredes, Carlos
Universitat de Barcelona. Grup d'Innovació Docent i Investigació en Comunicació Audiovisual
Keywords: Treball en equip
Innovacions educatives
Competències transversals
Comunicació audiovisual
Projectes de final de carrera
Teams in the workplace
Educational innovations
Generic competences
Broadcasting
Final year projects
Issue Date: 7-Nov-2013
Abstract: Es presenta una experiència d'avaluació del procés docent en el marc dels estudis de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Barcelona. S'ha comptat amb la participació d'estudiants, professors, responsables acadèmics, graduats i ocupadors del sector audiovisual. Es va dur a terme un estudi qualitatiu, descriptiu i exploratori. En una primera fase (2011PID-UB/99) es van identificar aquells aspectes que ajudarien a dissenyar una proposta pedagògica que permetés a l'estudiant un aprenentatge basat en el desenvolupament de competències. En aquesta segona fase (2012PID-UB/115) es va avaluar l'acció formativa. Els resultats obtinguts mostren que professorat i responsables docents perceben falta de coordinació en la gestió docent, que atribueixen a la manca de criteris comuns sobre el producte audiovisual a desenvolupar, si bé valoren positivament els projectes desenvolupats. En relació al grau de satisfacció amb els resultats obtinguts, estudiants, docents i responsables acadèmics valoren positivament els productes audiovisuals desenvolupats, si bé, els estudiants i els responsables acadèmics lamenten la manca de projecció professional d'aquests com a conseqüència de l'absència d'ocupadors en els tribunals de valoració. Pel que fa als resultats durs, si bé han estat excel·lents a nivell acadèmic, els recursos de què es disposava van ser del tot escassos. Les nostres conclusions faciliten guies d'intervenció que promouen l'adquisició de les competències que redunden en els nivells d'implicació, satisfacció i compromís amb l'assignatura per part de professors, estudiants, gestors acadèmics i ocupadors.
URI: http://hdl.handle.net/2445/47584
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe final_octubre 2013_2012PID-UB_115.pdf558.76 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons