Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49783
Title: Anàlisi de competències en el Pràcticum de Pedagogia de la Universitat de Barcelona
Author: Garcia González, Iolanda
Boix Navarro, Mercè
Martínez Olmo, Francesc
Noguera Pigem, Elena
Rajadell, Núria
Sabariego Puig, Marta
Keywords: Educació superior
Innovacions educatives
Pràcticums
Higher education
Educational innovations
Practicums
Issue Date: 2006
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: El procés de convergència vers l"Espai Europeu d"Educació Superior (EEES), iniciat a partir de la declaració de Bolonya, col·loca l"assignatura del Pràcticum en una situació fonamental dins dels plans d"estudi de les titulacions. Això ens obliga a repensar-lo a partir dels nous paràmetres didàctics i organitzatius de l"EEES. El projecte de recerca Millora i reorientació del Pràcticum de Pedagogia vers l"EEES s"ha proposat una revisió del Pràcticum de Pedagogia de la UB des de diferents angles: l"estudi de l"ocupabilitat i la inserció laboral dels titulats de Pedagogia, la gestió i l"organització virtual de les tasques relacionades amb la coordinació del Pràcticum, així com l"elaboració d"un pla docent i un dossier de recursos per als tutors i tutores. En aquest article ens centrem exclusivament en el treball realitzat en relació a l"anàlisi de les competències que el Pràcticum de Pedagogia ha de permetre desenvolupar entre els estudiants. Aquest treball té especial vinculació amb l"elaboració d"un pla docent, però a la vegada és transversal als altres eixos esmentats.
It is part of: Butlletí LaRecerca, 2006, num. 6, p. 1-9
URI: http://hdl.handle.net/2445/49783
ISSN: 1886-1946
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
549597.pdf512.11 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons