Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/4981
Title: Anàlisis del balanç energètic a la superfície. Problema del tancament. Cabauw, Holanda
Author: Torres i Galí, Albert
Director/Tutor: Soler i Duffour, M. Rosa
Keywords: Clima
Radiació atmosfèrica
2003-2004
Països Baixos
Treballs de fi de màster
Climate
Atmospheric radiation
Netherlands
Master's theses
Issue Date: 28-Oct-2008
Abstract: Tot i els progressos realitzats en la matèria fins a dia d'avui, els resultats mostren que el problema del no tancament del balanç energètic a la superfície (SEB) roman obert. El present text analitzarà el comportament dels termes del SEB, els tancaments del cicle diari mitjà mensual així com l'evolució dels tancaments diaris i diürns. En el darrer apartat s'analitzarà el tancament del SEB per dies isolats, cercant raons de l'evolució del tancament diari i les causes del no tancament. El conjunt de dades emprades referents als fluxos turbulents per la realització de l'estudi es varen obtenir emprant el mètode d'Eddy Correlation en el període comprès entre l'1 d'agost de 2003 i el 31 d'agost de 2004 a l'estació de Cabauw, Holanda. Dels tretze mesos estudiats, els resultats obtinguts del tancament del SEB pel cicle diari mitjà mensual, es van situar en la majoria casos dins de la normalitat, entre el 65 i el 85%, llevat dels mesos d'abril i febrer amb un tancament del 56 i el 58% respectivament i el mes de desembre de 2003 amb un 32% de tancament. L'origen del no tancament del SEB es va observar que es produïa per la subestimació sistemàtica dels fluxos turbulents pel mètode d'Eddy Correlation i la diferent escala de localització dels instruments. La no homogeneïtat de la superfície del terreny deguda als diferents usos del sòl i les influències de les adveccions es va comprovar que distorsionen el balanç d'energia a la superfície i el tancament.
Note: Màster Oficial en Meteorologia, curs 2007-2008
URI: http://hdl.handle.net/2445/4981
Appears in Collections:Màster Oficial - Meteorologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1ª Part.pdfPrimera part9.91 MBAdobe PDFView/Open
2ª Part.pdfSegona part9.66 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons