Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/50923
Title: Responsabilitats adjudicades, compromisos heretats. Conflictes i articulacions entre cultures i pràctiques jurídiques a la Regió de l’Haute Matsiatra de Madagascar
Author: Rosés i Tubau, Mariona
Director/Tutor: Terradas Saborit, Ignasi, 1950-
Keywords: Gestió de conflictes
Dret consuetudinari
Madagascar
Conflict management
Customary law
Madagascar
Issue Date: 16-Dec-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La present tesi té per objectiu analitzar els conflictes i articulacions entre diferents cultures jurídiques a les comunitats rurals de Madagascar, concretament a la Regió de l’Haute Matsiatra, situada als altiplans centrals del país. En el context de les comunitats rurals de la Regió de l’Haute Matsiatra s’ha observat com en les pràctiques locals de resolució de conflictes es juxtaposen, a vegades de manera articulada i d’altres més conflictivament, els principis jurídics propis de la cultura jurídica vindicatòria local i els de l’Estat de dret malgaix, especialment en els casos de robatoris de zebús i en els litigis territorials. El dina, llei que es fonamenta en el costum jurídic local, esdevé el recurs jurídic que les comunitats apliquen per resoldre els casos de conflicte a l’àmbit local segons els principis que caracteritzen el propi costum. Tanmateix, particularment a partir dels anys 1980, l’Estat malgaix s’ha apropiat del dina com a recurs jurídic propi i l’ha adaptat als principis jurídics estatals. Aquest fet ha donat lloc a la coexistència de dos tipus de dina –estatals i locals- en el marc de les comunitats rurals del país. Essent així, a l’àmbit local s’identifiquen un i altre tipus de dina, que es fonamenten en cultures jurídiques diferents i que, sovint, presenten una juxtaposició conflictiva que trasllueix especialment en les pràctiques de resolució de conflictes aplicades a les comunitats rurals. La investigació que desenvolupa aquesta tesi s’ha construït a partir de tres eixos que pretenen descriure i analitzar aquest pluralisme jurídic conflictiu: En primer lloc, l’articulació de cultures jurídiques diverses, la qual dóna lloc a una reinterpretació de les formes jurídiques a l’àmbit local. En segon lloc, l’aspecte social del dret, que esdevé l’element diferencial entre la cultura jurídica vindicatòria local i la cultura jurídica estatal. I, en tercer lloc, els usos polítics del costum, que il•lustren la voluntat estatal de perllongar la legitimitat vers la legalitat a partir de l’apropiació que l’Estat ha fet del dina com a recurs jurídic. Els casos etnogràfics documentats a la Regió de l’Haute Matsiatra han permès analitzar aquesta apropiació estatal del dina com un pretext per poder controlar les estructures de poder local així com per legitimar-se políticament davant la seva població.
[eng] This thesis aims to analyze conflicts and interactions between different legal cultures in rural communities of Madagascar, specifically in the Haute Matsiatra region, located in the central highlands of the country. In the context of rural communities in the Haute Matsiatra region it has been seen how legal principles of the Malagasy State Law and legal principles of the local vindictive legal culture are juxtaposed in local practices of conflict resolution, especially in cases of cattle theft and territorial disputes, sometimes quite articulate and some others more conflictive. The dina, law based in the local legal practices, has been taken up by the Malagasy State as an own legal resource presenting a conflictive juxtaposition. The research developed in this thesis is built around three pillars: First, the articulation of different legal cultures. Second, the social aspect of the law. Third, the political uses of local practices.
URI: http://hdl.handle.net/2445/50923
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Antropologia Cultural i Història d'Amèrica i d'Àfrica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MRiT_TESI.pdf1.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.