Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/50984
Title: Anàlisi de les metodologies docents i habilitats dels estudiants durant el primer cicle de la llicenciatura de Farmàcia
Author: Cambras Riu, Trinitat
Anglès Pujolràs, Montserrat
Díez Noguera, Antoni
Martínez Ocaña, Verónica
Moreno Aznárez, Juan José
Mitjans Arnal, Montserrat
Vinardell Martínez-Hidalgo, Ma. Pilar
Keywords: Innovacions educatives
Educació superior
Educational innovations
Higher education
Issue Date: 1-Mar-2007
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: La integració en el sistema universitari europeu i la implantació dels ECTS suposa un repte tant per als alumnes com per als professors, ja que implica un canvi en la metodologia utilitzada en els processos d"ensenyament-aprenentatge. El Grup d"Innovació Docent Ensenyar a Aprendre Fisiologia, de la UB es va plantejar que abans de la implantació del nou sistema, calia un coneixement objectiu de l"estat actual de les metodologies emprades en els processos d"ensenyament- aprenentatge, i de la utilització real que els alumnes en fan d"aquestes metodologies per tal de contribuir a la reflexió per a l"inici del procés de implantació del nou sistema. Així doncs, mostrem en aquest article els resultats d"un projecte de recerca en docència (REDICE-04) en què, basant-nos en enquestes, vam poder copsar l"opinió dels alumnes sobre els mètodes docents actuals, i conèixer la metodologia d"aprenentatge emprada pels alumnes que cursen el primer cicle de l"ensenyament de Farmàcia.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/cambras.pdf
It is part of: Butlletí LaRecerca, 2007, num. 7, p. 1-7
URI: http://hdl.handle.net/2445/50984
ISSN: 1886-1946
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Bioquímica i Fisiologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
547410.pdf195.27 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons