Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/5121
Title: Estimació quantitativa de precipitació amb radar: estudi del producte SRI
Author: Bordoy Molina, Roger
Director/Tutor: Bech, Joan
Keywords: Radar
Observacions meteorològiques
Precipitacions (Meteorologia)
Treballs de fi de màster
Radar
Meteorological observations
Precipitations (Meteorology)
Master's theses
Issue Date: 14-Nov-2008
Abstract: L'estimació quantitativa de precipitació amb radar és d'importància cabdal en una gran quantitat d'aplicacions hidrometeorològiques. La complexitat de tots els factors que contribueixen per una banda en els propis processos de precipitació i per altra en el comportament del feix d'energia emès pel radar en el seu recorregut a través de l'atmosfera, fan que les estimacions actuals tot sovint difereixin de la precipitació observada en superfície. En aquest treball s'ha analitzat un mètode d'estimació de la precipitació amb radar consistent en l'aplicació d'una correcció d'un perfil vertical de reflectivitat (PVR) teòric amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya. El PVR té en compte l'altura del nivell de congelació per fer una correcció en zones afectades pel fenomen conegut com a banda brillant. Les estimacions de precipitació obtingudes amb aquest mètode s'han comparat amb altres mètodes actualment operatius per cinc casos representatius de precipitació estratiforme i convectiva obtenint-se bons resultats. Encara que es tracta d'una valoració preliminar que caldria completar amb més casos, el mètode examinat presenta bones perspectives per usar-se operativament.
Note: Màster Oficial en Meteorologia, curs 2007-2008
URI: http://hdl.handle.net/2445/5121
Appears in Collections:Màster Oficial - Meteorologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T.Master.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons