Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/53724
Title: Gastant sola de sabata. Anàlisi del projecte la Tarda Jove (Lloret de Mar) com a experiència socioeducativa d’educació de carrer
Author: Babí Lladós, Maria
Director/Tutor: Carmona, Moisés
Keywords: Educació social
Adolescents
Treballs de fi de grau
Social education
Teenagers
Bachelor's theses
Issue Date: 2013
Abstract: Aquesta recerca de l’àmbit socioeducatiu pren com a tema l’educació de carrer. En concret, es pretén analitzar el projecte la Tarda Jove de Lloret de Mar, que està relacionat amb el carrer, per tal de saber si acompleix els principis de l’educació de carrer destinada a adolescents i joves i, per tant, si és o no un projecte que té aquesta metodologia com a base d’intervenció. Per a fer aquesta anàlisi, es parteix dels elements que s’extreuen d’un model teòric elaborat gràcies a l’enllaç entre la teoria i experiències pràctiques sobre aquesta temàtica. La novetat principal que aporta aquesta recerca és que és el primer cop que es pren el context de Lloret de Mar per a fer una investigació d’aquest tipus. El valor d’aquest treball és la conjunció entre teoria i pràctica a l’hora de conceptualitzar el tema de l’educació de carrer, la utilització d’una eina dissenyada per l’autora per a analitzar aquest projecte i la pròpia anàlisi construïda a partir dels elements sorgits de documentació bibliogràfica i dels propis educadors de carrer.
Note: Treballs Finals de Grau d'Educació Social, Facultat de Pedagogía, Universitat de Barcelona, Any: 2012-2013, Tutor: Moisés Carmona Monferrer
URI: http://hdl.handle.net/2445/53724
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Educació Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maria_Babi_Llados.pdf3.85 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons