Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/5721
Title: Verificació de pronòstics del model MASS incorporant dades de reanàlisi NCEP/NCAR i aplicació a la construcció d'una climatologia regional
Author: García Coque, Alejandro
Director/Tutor: Codina, Bernat
Keywords: Pronòstic del temps
Simulació per ordinador
Anàlisi d'error (Matemàtica)
Treballs de fi de màster
Weather forecasting
Computer simulation
Error analysis (Mathematics)
Master's theses
Issue Date: 23-Dec-2008
Abstract: La modelització meteorològica requereix una rigorosa comprovació dels resultats, tant a nivell teòric pel que fa als processos atmosfèrics com en la versemblança dels pronòstics. Aquest treball pretén estudiar el grau de fiabilitat dels pronòstics a 12 hores realitzats pel model meteorològic MASS, sobre la regió específica de la península Ibèrica. Per acomplir aquest objectiu, es realitzen comparacions dels resultats del model amb les anàlisis dels camps donades pel propi model i d'altres de major escala, així com les observacions disponibles. El tractament estadístic d'aquestes comparacions i la seva aplicació a estudis concrets permeten, finalment, quantificar el grau d'exactitud, realisme i consistència dels pronòstics del MASS.
Note: Màster Oficial en Meteorologia, curs 2007-2008
URI: http://hdl.handle.net/2445/5721
Appears in Collections:Màster Oficial - Meteorologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Validacio_MASS.pdf815.27 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons