Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/57963
Title: Informe de Rendiment Acadèmic
Author: Universitat de Barcelona. Observatori de l'Estudiant
Keywords: Rendiment acadèmic
Educació superior
Universitat de Barcelona
Issue Date: Sep-2014
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: No és aquest el primer cop que es fa recerca sobre aquesta matèria. Entès com la superació, l’aprofitament i la interiorització dels estudis cursats, el rendiment acadèmic ha estat objecte d’estudi durant dècades, i és actualment una qüestió de debat a bona part del territori europeu. A Espanya, alguns autors apunten que el canvi de model universitari de llicenciatures i diplomatures a graus ha significat una reducció de l’èxit acadèmic i un desigual comportament quant al rendiment (Esparrells, 2012). La preocupació que el ràpid canvi de model educatiu de l’àmbit universitari hagi tingut una influència negativa en l’adquisició de coneixements i les qualificacions finals dels alumnes, així com en la permanència i superació dels estudis iniciats, porta a la necessària revisió del model educatiu i la seva aplicació pràctica als estats partícips de l’espai europeu d’educació superior (EEES)...
Note: Informe elaborat pel Grup de Treball de Rendiment Acadèmic. Abel Àvalos, Estudiant de Sociologia; Barbara Carfí, Estudiant de Sociologia; Nerea Gutiérrez, Estudiant de Pedagogia. Assessora Lidia Daza, Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions. Edició Observatori de l’Estudiant, Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística.
Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/63726
URI: http://hdl.handle.net/2445/57963
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/63726
Appears in Collections:Documents Institucionals (Observatori de l'Estudiant)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe Rendiment Acadèmic.pdf654.65 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons