Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/5861
Title: La inspecció educativa de Catalunya: avaluació per a la millora de l'activitat docent del mestre d'educació física
Author: Suriñach Fernández, David
Director/Tutor: Blázquez Sánchez, Domingo
Keywords: Supervisió escolar
Avaluació dels professors
Mestres d'educació física
Ensenyament
Catalunya
Treballs de fi de màster
School supervision
Teacher evaluation
Physical education teachers
Teaching
Catalonia
Master's theses
Issue Date: 9-Jan-2009
Abstract: La Inspecció Educativa sovint assumeix més el rol de control i supervisió i no dedica el temps necessari per a col·laborar en la millora de la pràctica educativa dels mestres. Tot i que una i altra funció queden recollides en les lleis, decrets i ordres que despleguen el funcionament i l'organització de la Inspecció, la cultura popular relaciona les pràctiques d'avaluació amb quelcom purament administratiu que ha de passar i que, en qualsevol cas, el servirà per a millorar. L'objectiu principal de la investigació serà: Mesurar l'impacte que té l'avaluació realitzada per la Inspecció Educativa en la millora de l'activitat docent del mestre d'educació física. Els objectius específics de la investigació seran: Identificar si l'impacte és major o menor en funció del sexe dels mestres d'educació física, identificar si l'impacte és major o menor en funció del sexe dels inspectors d'educació, Identificar si l'impacte és major o menor en funció de l'especialitat de l'inspector d'educació i identificar si existeixen diferències evidents entre el pensament de l'inspector d'educació i el pensament del mestre d'educació física.
Note: Màster Oficial en Activitat Motriu i Educació. Curs: 2007-2008. Dirigit per: Dr. Domingo Blázquez Sánchez
URI: http://hdl.handle.net/2445/5861
Appears in Collections:Màster Oficial - Activitat Motriu i Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Surinach.pdf851.57 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons