Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/60364
Title: Els estiraments com a millora de la flexibilitat del tríceps sural
Author: Sanchez Parejo, Laura
Director/Tutor: Planas Ortega, Laura
Keywords: Estirament (Exercici)
Escalfament (Esport)
Treballs de fi de grau
Malformacions del peu
Warm-up
Foot abnormalities
Bachelor's theses
Issue Date: 12-Jun-2014
Abstract: Objectiu: Exposar quins són els diferents tipus d’estiraments i la varietat d’aplicacions existents, argumentar els avantatges i desavantatges de la seva aplicació discutint-ne els resultats. Hipòtesi: Es troba als estiraments com una mesura terapèutica conservadora útil i utilitzada freqüentment per millorar la flexibilitat muscular. Materials i mètodes: S’ha realitzat una revisió bibliogràfica, escollint-se 66 articles des de 1984 al 2013. Fent servir la base de dades biomèdiques MEDLINE; PEDro; Cochrane Library Plus; IME i buscadors d’edicions ENFISPO; CINAHL mitjançant l’EBSCO HOST (Academic Search Premier) i Scielo. Per a una elecció més selectiva segons categories s’han utilitzat els mitjans de Medical Subject Headings database “MeSHdatabase” de PubMed. Limitant la recerca al període de 2004 i 2014. Es varen incloure publicacions científiques que fessin menció als efectes dels estiraments en la musculatura i tendons, sense tenir en compte la seva localització, però si excloent aquells articles que parlessin de la deformitat en equí a causa d’espasticitat neurològica. Resultats: S’han trobat un total de 65 documents: 44 articles publicats; 8 llibres sobre el camp dels estiraments; 3 llibre sobre anatomia; 4 llibres sobre la biomecànica de l’extremitat inferior; 3 llibres sobre fisiologia humana, 2 llibres d’ajut a l’elaboració d’aquesta revisió bibliogràfica i 1 tesis doctoral. Conclusions: Els estiraments son emprats amb freqüència com a tractament conservador per la millora de la flexibilitat enfront a retraccions musculars. Els estiraments practicats de forma continuada desenvolupen una adequada amplitud de moviment en els casos de ser limitada i així poder relaxar els músculs amb excessiva tensió. Tenint en compte que el canvi en la flexibilitat és depenent de la durada d'estirament, havent-hi resultats visibles a partir dels 30 segons d’estiraments en adults joves. A dia d’avui, la investigació no ha confirmat la creença que l’estirament abans de l’activitat física disminueix el risc de dany muscular, podent inclús alterar el rendiment en l’esportista.
Note: Treball Final de Grau de Podología, Escola Universitaria d'Infermeria, Universitat de Barcelona, curs: 2013-2014, Tutor: Laura Planas Ortega
URI: http://hdl.handle.net/2445/60364
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60364.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons