Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/60507
Title: Frontals d'altar medievals: marques d'eines a la fusta i tecnologia de construcció del suport
Author: Nualart i Torroja, Anna
Mascarella Vilageliu, Marina
Bautista Morenilla, Iris
Keywords: Conservació i restauració
Art romànic
Altars
Conservation and restoration
Romanesque art
Altars
Issue Date: Nov-2014
Abstract: Els frontals d'altar medievals conservats a Catalunya i a la Catalunya Nord presenten unes similituds en els seus suports de fusta que permeten agrupar- los entre el ls segons els seus models constructius. Per altra banda també permeten arribar a concebre com es van construir les diferents parts que els composen i amb quines eines es va treballar la fusta . L'estudi presentat es centra concretament en les marques de les eines de fuster que han quedat gravades als suports ¡ que ens permeten saber de quines eines es tractava, com s'utilitzaven ¡quin sistema es va seguir per la construcció d'aquestes estructures. Històricament no s'ha donat gens de valor als suports de fusta d'aquestes peces en comparació amb la seva capa pictòrica i, per aquest motiu, s'han portat a terme mutilacions del suport o reparacions estructurals que no han tingut en compte la conservació dels seus elements originals. Les marques d'eina sovint han passat desapercebudes i en molts casos s'han malmès o bé s'han eliminat degut a les intervencions poc respectuoses que s'han fet al llarg del segle XX. L'objectiu de la recerca que s'està portant a terme és identificar les marques a la fusta original dels suports i poder relacionar-les amb les eines que es van utilitzar en el seu moment i fer un inventari de les marques per poder utilitzar-lo en estudis posteriors. Aquest treball s'ha desenvolupat dins la línia d'investigació del Grup de Recerca Consolidat Conservació-Restauració del Patrimoni 2014-16 - SGR 459G de la Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona, anomenada Estudi tecnològic dels suports de béns culturals: materials i tècniques de producció.
Note: Podeu consultar el document complet del congrès a: http://hdl.handle.net/2445/58643
It is part of: Comunicació presentada a: La Recerca en Conservació des de la Visió del Conservador-Restaurador II. Setmana de la Ciència, Barcelona, 20 i 21 de novembre de 2014. Secció de Conservació-Restauració. Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona. p. 29-36
URI: http://hdl.handle.net/2445/60507
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/58643
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Arts Conservació-Restauració)
Comunicacions a congressos (Grup de Recerca Conservació-Restauració del Patrimoni)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3RCRII_Nualart et al.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons