Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/62746
Title: Informe de les Propostes de l’Observatori de l’Estudiant respecte a l’avantprojecte de la Reforma d’Estructures Acadèmiques i Administratives de la UB
Author: Universitat de Barcelona. Observatori de l'Estudiant
Keywords: Informes
Educació superior
Universitat de Barcelona
Issue Date: Jan-2015
Publisher: Universitat de Barcelona. Observatori de l'Estudiant
Abstract: La Universitat de Barcelona es dirigeix cap a un procés de reforma de les seves estructures acadèmiques i administratives. En aquest sentit, el 25 de novembre es va publicar l’avantprojecte de la Reforma en què s’explica el procés de transformació que emprendrà la UB i l’impacte que això tindrà sobre els actors que formen part de la comunitat universitària. Amb aquest propòsit, el 16 de desembre el Dr. David Vallespín, delegat per a la governança, la reforma de l’Estatut i els assumptes jurídics, es va reunir amb un grup d’estudiants de l’Observatori de l’Estudiant per presentar-los l’avantprojecte i escoltar-ne les propostes. En aquest informe es recullen les aportacions d’Albert Gili, d’Ibai Gorriti, de Marzia Matarese, de Dídac Ramírez i d’Héctor Xaubet, membres de l’Observatori de l’Estudiant respecte a l’Avantprojecte de la Reforma d’Estructures Acadèmiques i Administratives de la UB.
Note: Informe elaborat per: Albert Gili, Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració; Ibai Gorriti, Grau de Comunicació i Indústries Culturals; Marzia Matarese, Grau de Comunicació i Indústries Culturals; Dídac Ramírez, Màster d’Accés a l’Advocacia i Héctor Xaubet, Alumni de Sociologia.
Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/63506
URI: http://hdl.handle.net/2445/62746
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/63506
Appears in Collections:Documents Institucionals (Observatori de l'Estudiant)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe Avantprojecte de Reforma.pdf190.45 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons