Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/63263
Title: Activitats per a l'alumnat de secundària "Farmaestiu"
Author: Bidon-Chanal Badia, Axel
Juárez Jiménez, Jordi
Luque Garriga, F. Xavier
Amat, Concepció
Saldaña-Ruíz, Sandra
Miquel Colomé, Jordi
García Montoya, Encarna
Badía Palacín, Josefa
Escolano Mirón, Carmen
Esteva de Sagrera, Juan, 1948-
Muñoz-Torrero López-Ibarra, Diego
Pallàs i Llibería, Mercè, 1964-
Miñarro Carmona, Montserrat
Plou, Silvina
Keywords: Educació secundària
Activitats dirigides
Farmàcia
Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Secondary education
Creative activities and seat work
Pharmacy
Medical sciences
Teaching
Congresses
Issue Date: 24-Feb-2015
Abstract: La Facultat de Farmàcia ha realitzat accions encaminades a enfortir el contacte amb els centres de secundària. En aquest context, es situa l’activitat Farmaestiu que es va celebrar del 16 al 18 de juny de 2014 a la Facultat de Farmàcia. Farmaestiu va estar promogut i organitzat per professors de diferents departaments de la Facultat de Farmàcia juntament amb l’equip deganal de la Facultat de Farmàcia i el Servei d’Atenció a l’Estudiant. Farmaestiu es va adreçar a estudiants de primer i segon dels batxillerat científic (els alumnes havien de cursar 1r de batxillerat durant el curs 2013-2014). La nota acadèmica de la segona avaluació havia d'estar per sobre del 7,5. El nombre de places ofertes va ser de 20. Es va rebre un nombre de sol·licituds molt superior i es va realitzar la selecció tenint en compte la nota acadèmica. Els alumnes van disposar d’un guió de pràctiques elaborat pels professors responsables dels tallers. En aquest guió es descrivien, acompanyats de gràfics, totes les activitats a desenvolupar i es donaven detalls per situar el tema en context i facilitar la compressió del Taller. Les sessions (CONFERÈNCIES I TALLERS) van estar organitzades i impartides per professors de la Facultat i s’indiquen a continuació.
La Facultat de Farmàcia ha realitzat accions encaminades a enfortir el contacte amb els centres de secundària. En aquest context, es situa l’activitat Farmaestiu que es va celebrar del 16 al 18 de juny de 2014 a la Facultat de Farmàcia. Farmaestiu va estar promogut i organitzat per professors de diferents departaments de la Facultat de Farmàcia juntament amb l’equip deganal de la Facultat de Farmàcia i el Servei d’Atenció a l’Estudiant. Farmaestiu es va adreçar a estudiants de primer i segon dels batxillerat científic (els alumnes havien de cursar 1r de batxillerat durant el curs 2013-2014). La nota acadèmica de la segona avaluació havia d'estar per sobre del 7,5. El nombre de places ofertes va ser de 20. Es va rebre un nombre de sol·licituds molt superior i es va realitzar la selecció tenint en compte la nota acadèmica. Els alumnes van disposar d’un guió de pràctiques elaborat pels professors responsables dels tallers. En aquest guió es descrivien, acompanyats de gràfics, totes les activitats a desenvolupar i es donaven detalls per situar el tema en context i facilitar la compressió del Taller. El programa va incloure dues conferències plenàries introductòries amb el títol “Farmàcia: quan el futur té molta historia” i “La recerca a les ciències farmacèutiques”, a càrrec del degà i el vicedegà de recerca, respectivament. Les sessions pràctiques van estar organitzades i impartides per professors de la Facultat. En concret, les sessions van ser: Taller de Modelització de Fàrmacs, un Taller d’Electrofisiologia, un Taller de Parasitologia i estades al Servei de Desenvolupament del Medicament. Les sessions pràctiques es van fer de forma rotatòria i en grups reduïts. Les activitats programades van apropar els estudiants a temes de màxim interès del món farmacèutic; se’ls va introduir en les tècniques de modelització molecular per al disseny de nous fàrmacs; van identificar microorganismes patògens; van aplicar tècniques d’electrofisiologia per conèixer el funcionament del cos humà; i van preparar un medicament en la forma farmacèutica de comprimit o de pomada. Aquestes són algunes de les activitats que els van submergir al fascinant món de la farmàcia. Un cop finalitzat el campus es va lliurar als assistents un diploma acreditatiu de la seva participació. En el futur la Facultat de Farmàcia té com a objectiu continuar proposant activitats que permetin als estudiants de secundària conèixer el Grau de Farmàcia i poder integrar al Grau estudiants de batxillerat que mostren un interès destacable per a les disciplines implicades en el món farmacèutic.
Note: Podeu consultar la Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/66524
It is part of: Pòster presentat a: Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina, (4, 5 i 6 de febrer de 2015).
URI: http://hdl.handle.net/2445/63263
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/66524
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Bioquímica i Fisiologia)
Jornades i Congressos (Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació)
Jornades i Congressos (Facultat de Medicina)
Comunicacions a congressos (Biologia, Sanitat i Medi Ambient)
Comunicacions a congressos (Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
farmaestiu.pdf323.83 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons