Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/63606
Title: El compromís de l’estudiant com a estratègia per a la millora de l’aprenentatge en l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I
Author: Mitjans Arnal, Montserrat
Martín Venegas, Raquel
Díez Noguera, Antoni
Pérez-Cano, Francisco J.
Ferrer i Roig, Ruth
Vinardell Martínez-Hidalgo, Ma. Pilar
Cambras Riu, Trinitat
Keywords: Compromís (Psicologia)
Aprenentatge
Innovacions educatives
Issue Date: 2-Jul-2014
Abstract: Per a què el procés d’aprenentatge en educació superior es doni de forma activa, cal la implicació tant de professors com d’alumnes. El professorat universitari, apart de les tasques docents tradicionals, planifica tota una sèrie d’activitats per afavorir la interpretació de la informació per part de l’alumne i la generació del coneixement. Tot i això, si es pretén que els alumnes adquireixin determinades actituds i coneixements, cal fer èmfasi sobre el què es vol que facin. Així, aquest treball té com a objectiu general afavorir, a través de la reflexió, que els estudiants a l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I (Grau de Farmàcia) es responsabilitzin del seu aprenentatge i potenciar el seu grau de compromís del que cal i s’espera que facin. Per assolir aquest objectiu, s’han realitzat enquestes (grau de compromís) als estudiants a l’inici i al final de curs. Els resultats obtinguts amb l’anàlisi del grau de compromís expressat pels estudiants, s’han relacionat amb les qualificacions obtingudes en les diferents activitats plantejades durant el curs i amb l’avaluació final. L’anàlisi final, indica que la implicació dels estudiants és encara força baixa i per tant es conclou que cal estimular encara més la seva participació i el seu compromís.
URI: http://hdl.handle.net/2445/63606
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe_Compromis.pdf598.09 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons