Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65995
Title: Arquitectura defensiva a la Marca Hispànica. Castells i torres dels segles IX, X i XI
Author: Cussó Collell, Roser
Director/Tutor: Vicens, M. Teresa
Keywords: Història de l'art
Fortificacions
Arquitectura militar
Marca Hispànica
Treballs de fi de grau
Art history
Fortifications
Military architecture
Bachelor's theses
Issue Date: Jun-2014
Abstract: El treball Arquitectura defensiva a la Marca Hispànica. Castells i torres dels segles IX, X i XI vol ser un apropament a l’estat de la qüestió dels orígens i evolució de l’arquitectura altmedieval defensiva de Catalunya. El treball posa en comú la bibliografia i els resultats de les últimes investigacions sobre el tema. S’ha volgut cercar i analitzar el coneixement que actualment hi ha sobre la castellologia catalana en els seus primers estadis atenent a la vessant més pròpia de la història de l’art. Com a marc geogràfic de l’estudi s’ha escollit la zona de la Marca Hispànica de la Catalunya actual durant els segles IX, X i XI, perquè va ser en aquest període quan es van assentar i consolidar les estructures formals i tècniques del que seria l’arquitectura militar dels períodes romànic i gòtic catalans. És, per tant, una primera aportació a un estudi més ampli que abasti les fases posteriors, del que va ser, sens dubte, la gran eclosió de la castellologia catalana. S’ha escollit aquest moment històric per conèixer també els possibles contactes amb la cultura islàmica, ja que sembla bastant consensuat que el preromànic i romànic catalans són portadors d’elements i influències originaris de la cultura islàmica.
Note: Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Teresa Vicens
URI: http://hdl.handle.net/2445/65995
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_HA_Roser Cussó Collell.pdf3.67 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons