Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66001
Title: Conjunt Castral de Mur (c. 966–1200). Història, Arquitectura i Art
Author: Garrober Calaf, Jordi
Director/Tutor: Terés i Tomàs, M. Rosa
Keywords: Història de l'art
Fortificacions
Arquitectura militar
Pallars Jussà (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Art history
Fortifications
Military architecture
Pallars Jussà (Catalonia)
Bachelor's theses
Issue Date: Jun-2014
Abstract: Aquest treball presenta un estudi monogràfic sobre el conjunt casteller de Mur (Pallars Jussà) a partir d’un exhaustiu estat de la qüestió. Per tal d’assolir els nostres objectius, hem realitzat una revisió acurada de la totalitat de la bibliografia i hem fet un comentari rigorós sobre els aspectes històrics i artístics del monument. Aproximant-nos a l’objecte d’estudi des d’un vessant cronològic, cal dir que hem analitzat totes les èpoques entre la gènesi, que tingué lloc al segle X, fins a la construcció del claustre de la canònica regular, que fou realitzat a començaments del segle XIII. Fent això, hem observat que el castell de Mur, construït pels comtes de Pallars Jussà entre finals del segle X i el 1050, aproximadament, és el millor arquetip de la tipologia de «castell roquer» a Catalunya. Pel que fa a la canònica regular agustiniana, que fou fundada a la segona meitat del segle XI pel fill dels comtes, Pere Ramon, ja esmentats, posseeix una església representativa de l’arquitectura romànica d’ascendència llombarda. Per a finalitzar la magnum opus, es realitzà un programa mural complet, amb un contingut religiós i simbòlic, que és observat com un exemple d’alta qualitat en el panorama artístic català. A més a més, podem observar que es realitzà un modest claustre amb capitells esculpits, llurs models tipològics, estilístics i iconogràfics podrien trobar-se en els tallers pirinencs de mitjan segle XII.
Note: Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutora: Rosa Terés i Tomàs
URI: http://hdl.handle.net/2445/66001
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_HA_Jordi Garrober Calaf.pdf19.48 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons