Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66355
Title: La Guerra Mundial Africana
Author: García Chicano, Sergio
Director/Tutor: Dalla Corte, Gabriela
Keywords: Guerra
Àfrica
Treballs de fi de grau
War
Afrique
Bachelor's theses
Congo (República Democràtica)
Issue Date: 2014
Abstract: El present treball tracta d’analitzar les arrels, causes, processos i motivacions que van conduir a l’esclat de la Guerra Panafricana entre el 1998 i el 2003. Alhora, procura definir algunes de les seves continuïtats i conseqüències, així com destacar la singularitat del mateix conflicte en particular, i de la situació de la RDC en general, a través d’un anàlisi històric del seu passat, que resulta indissociable del present per a poder comprendre el perquè d’aquesta guerra. Per a fer-ho, l’obra s’endinsarà en la vessant etnicista atribuïda als conflictes, els recurrents beneficis del sòl congolès i la participació de forces estrangeres en el territori i els seus efectes.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Gabriella Dalla Corte
URI: http://hdl.handle.net/2445/66355
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG GARCiA CHICANO, Sergio.pdf437.55 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons