Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66394
Title: La repressió a Mallorca durant la guerra civil. Estat actual de les publicacions.
Author: Lizarbe Lainez, Paula
Director/Tutor: Solé, Queralt
Keywords: Guerra Civil Espanyola, 1936-1939
Persecucions polítiques
Dones
Mallorca (Illes Balears)
Treballs de fi de grau
Spanish Civil War, 1936-1939
Political persecution
Women
Majorca (Balearic Islands)
Bachelor's thesis
Issue Date: Sep-2014
Abstract: Aquests treball consisteix en analitzar les obres d’aquells autors que analitzen la repressió que sofrí aquella població no afí al nou règim instaurat a l’illa per part dels sosllevats. Com aquests van instaurar el terror a través dels seus tentacles repressius, provocant la total desaparició del poc moviment obrer i d’esquerres que estava creixent poc a poc al territori. Com arribà a afectar a persones amb una nul.la politització, qui foren els instigadors d’aquesta repressió, en que es fonamentaven i com s’exerciria. Cal dir que la repressió pot ser analitzada de formes i visions diverses ja que afecta una multiplicitat d’àmbits. És per aquest motiu que es tendeix en el treball a analitzar o recórrer als estudis que tracten una repressió més física, cap a la persones. Sense oblidar que es donà una repressió cultural de gran escala que podria donar pas a un altre treball completament diferent.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Queralt Solé
URI: http://hdl.handle.net/2445/66394
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Lizarbe LAINEZ, Paula.pdf883.49 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons