Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/67046
Title: Millora de competències transversals mitjançant el treball col·laboratiu amb wikis – 1a fase
Author: Guinau Sellés, Marta
Playà i Pous, Elisabet
Keywords: Geologia
Enginyeria geològica
Innovacions educatives
Treball en equip
Wikis (Informàtica)
Competències transversals
Issue Date: 30-Sep-2015
Abstract: El treball en competències transversals a partir de les assignatures de grau és una línia docent plenament assentada des de la implementació dels crèdits ECTS. Tot i això, els estudiants que arriben als nostres ensenyaments mostren algunes mancances en el desenvolupament d’alguna d’aquestes competències, especialment pel que fa a l’expressió escrita i oral i a la gestió del temps i treball col•laboratiu. A partir de l’experiència docent de les professores implicades en el projecte en diversos anys anteriors s’ha detectat la dificultat de coordinació entre estudiants, per al desenvolupament de treballs en grup i de l’estrès que els provoca les presentacions orals. En aquest projecte es presenta una eina virtual que millora la gestió de la informació científica que es recull durant el desenvolupament de treballs col•laboratius i en facilita la disponibilitat a tots els membres del grup. Aquesta eina, a més, millora el seguiment i avaluació del treball i de les contribucions de cada membre del grup per part del professorat. La proposta contempla el desenvolupament del projecte a l’assignatura “Geologia General”, obligatòria de 1er curs del Grau d’Enginyeria Geològica (6 crèdits), en una primera fase, i a l’assignatura “Geoquímica”, obligatòria de 3er curs del Grau de Geologia (9 crèdits) en una segona fase. El denominador comú de les dues assignatures és el seu caràcter obligatori i general però els destinataris i els continguts són molt diferents. Tot i així, tots dos ensenyaments comparteixen competències tant transversals com específiques per a les quals aquestes assignatures constitueixen un punt d’encontre excel•lent per desenvolupar-les i aprofundir en el desenvolupament d'aquestes competències: treball en equip, comunicació oral i escrita i ús solvent dels recursos d’informació que han de millorar la gestió del temps i de dedicació al propi treball col•laboratiu.
URI: http://hdl.handle.net/2445/67046
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Treball Collaboratiu-Wikis_2015_Final.pdfInforme de la 1a fase del projecte d'innovació docent "Millora de competències transversals mitjançant el treball col·laboratiu amb Wikis"305.88 kBAdobe PDFView/Open
Adjunt_Instruccions treball col·laboratiu 2014-15.pdfIntruccions lliurades als alumnes implicats en el projecte "Millora de competències transversals mitjançant treball col·laboratiu amb Wikis"154.04 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons