Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/67095
Title: Anàlisi de l’evolució de despreniments a partir de dades LiDAR a l’escarpament de Puigcercós (Pallars Jussà)
Author: Blanch Gorriz, Xabier
Director/Tutor: Guinau Sellés, Marta
Royán Cordero, Manuel Jesús
Keywords: Lectors òptics
Esllavissades
Petrologia
Pallars Jussà (Catalunya)
Treballs de fi de màster
Optical scanners
Landslides
Petrology
Pallars Jussà (Catalonia)
Master's theses
Issue Date: Jul-2015
Abstract: Aquest treball presenta un anàlisi dels despreniments que es produeixen en un escarpament i que són detectats a partir de les dades LiDAR. Per realitzar-ho s’ha escanejat des del 2007 la àrea d’estudi pilot de Puigcercós (Pallars Jussà) on s’han detectat 4072 despreniments. Amb aquests despreniments detectats s’ha obtingut la relació magnitud freqüència que ha permès comparar l’escarpament amb altres moviments inventariats. També s’ha centrat part de l’estudi en analitzar els despreniments i la deformació en les àrees on s’han produït despreniments de grans dimensions, amb l’objectiu de detectar el comportament de l’escarpament després de que aquests es produeixin. A partir de les dades d’intensitat i de les dades d’RGB d’una fotografia s’han extret les litologies alhora que s’ha trobat quines d’aquestes litologies són més propenses a produir despreniments. Finalment, s’ha intentat buscar un patró estacional que permeti deduir si existeix alguna component climàtica que acceleri els despreniments. Tots aquests resultats s’han obtingut a partir de les dades LiDAR i s’han realitzat amb els objectius de caracteritzar millor l’escarpament estudiat i d’explorar tota la informació que ens aporten les dades LiDAR.
Note: Màster Oficial en Recursos Minerals i Riscos Geològics, Universitat de Barcelona - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Geologia, Any: 2015, Tutors: Marta Guinau i Sellés i Manuel J. Royán Cordero
URI: http://hdl.handle.net/2445/67095
Appears in Collections:Màster Oficial - Recursos Minerals i Riscos Geològics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Xabier Blanch.pdf2.23 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons