Càtedra Pasqual Maragall d'Economia i Territori Community home page

La Càtedra Pasqual Maragall d’Economia i Territori neix amb l’objectiu de promoure i impulsar la investigació d’alta qualitat en els camps de l’Economia Aplicada i de la Política Pública, particularment en l’anàlisi i avaluació de les polítiques públiques.
Si bé establerta a la Universitat de Barcelona i al seu Grup de Recerca en Governs i Mercats (GiM), i per tant lligada a la realitat econòmica i social catalana, la Càtedra Pasqual Maragall d’Economia i Territori realitza la seva missió amb vocació europea i universal. [+ informació]

Browse