Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/68469
Title: Análisis del modelo de financiación autonómica del 2009: revisión o final de ciclo
Author: Vilalta, Maite
Keywords: Finançament
Comunitats autònomes
Finances autonòmiques
Funding
Autonomous communities
Autonomic public finance
Issue Date: May-2013
Publisher: Instituto de Estudios Económicos
Abstract: Es descriu el funcionament del model de finançament de les comunitats autònomes acordat l'any 2009i s'ofereix una valoració sota els postulats de la teoria del federalisme fiscal. S'analitzen diferents escenaris possibles:revisió del model actual, implementació a Catalunya d'un sistema similar al de les comunitats autònomes forals, la secessió de Catalunya.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ieemadrid.es/home_tienda/revista-iee/propuestas-para-la-reforma-de-la-financiacion-auto.html
It is part of: Revista del Instituto de Estudios Económicos, 2013, vol. 2013, num. 1-2, p. 119-167
URI: http://hdl.handle.net/2445/68469
ISSN: 0210-9565
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
630186.pdf507.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.