Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/68864
Title: Universitat i empresa química: un diàleg necessari entre dos mons complementaris
Author: López Barallobre, Blanca
Tolrà Rovira, Roser
Ariza Piquer, Xavier
Bartra Sanmartí, Martí
Berenguer, Ramon
Farràs i Soler, Jaume
García Gómez, Jordi
Solsona, Joan G.
Velasco Turbau, Javier
Keywords: Hepatitis B
Medicaments antivírics
Indústria química
Títols acadèmics
Col·laboració universitat-empresa
Hepatitis B
Antiviral agents
Chemical industry
Academic degrees
Academic-industrial collaboration
Issue Date: Dec-2015
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Un diàleg fluid entre les universitats i altres centres de recerca de Catalunya amb el teixit empresarial és, avui dia, una exigència social ineludible. La transferència de coneixement des dels centres de recerca públics a les nostres empreses ha de servir per millorar la seva competitivitat internacional. Entre les diferents formes de col·laboració, han pres força recentment els doctorats industrials. En aquest article es recullen les característiques bàsiques d'aquests doctorats, així com les experièn- cies del nostre grup de treball i, en concret, el desenvolupament d'una nova síntesi industrial de l'entecavir, un potent fàrmac contra l'hepatitis B.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.2003.01.65
It is part of: Revista de la Societat Catalana de Química, 2015, num. 14, p. 48-54
URI: http://hdl.handle.net/2445/68864
Related resource: http://dx.doi.org/10.2436/20.2003.01.65
ISSN: 1576-8961
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Química Inorgànica i Orgànica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
656241.pdf994.45 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons