Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/7362
Title: Pla d'acció tutorial de l'ensenyament de Documentació (complements de formació). Curs 2008-09
Author: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Vall Casas, Aurora
Keywords: Tutoria (Ensenyament)
Documentació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Issue Date: 25-Mar-2009
Abstract: Document que descriu el pla d'acció tutorial de l'ensenyament de Documentació (complements de formació) de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació el curs 2008-2009. Es detallen aspectes generals del PAT -organització o estructura del Pla, el sue model i àmbit d'extensió, els agents implicats (coordinador i tutors de carrera), els recursos implicats, els mecanismes d'avaluació el procés- i es dissenyen les principals línies d'actuació per al curs acadèmic 2008-09-
URI: http://hdl.handle.net/2445/7362
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)
Memòries, documents estratègics i informes (Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PAT_DOC_CF_2008-09_RATIFICAT_CONSELL_ESTUDIS.pdf185.46 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons