Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/8102
Title: Guia de conversa mèdica català-anglès-castellà
Other Titles: Catalan-English-Spanish medical conversation guide
Guía de conversación médica catalán-inglés-castellano
Author: Valero Cabré, Antoni
Keywords: Medicina
Llibres de conversació i de frases
Català
Anglès
Issue Date: Jul-1997
Publisher: Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana
Abstract: Aquesta guia és un manual útil per a l'assistència mèdica amb les correspondències entre el català, l'anglès i el castellà. El llibre presenta la fraseologia necessària per a la realització de la història clínica; qüestions relatives al desenvolupament de l'exploració física del pacient i la presentació del cas clínic; un petit vocabulari de termes mèdics; i una recopilació de representacions anatòmiques dels diferents aparells i sistemes del cos humà.
URI: http://hdl.handle.net/2445/8102
ISBN: 84-475-1778-0
Appears in Collections:Guies de conversa (Serveis Lingüístics)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
guiaconversamedica.pdf3.58 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons