Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/8886
Title: Avaluació dels tutorials de PubMed i Eric
Author: Somoza Fernández, Marta
Keywords: Recuperació de la informació
Bases de dades en línia
Bases de dades bibliogràfiques
Avaluació
Information retrieval
Online databases
Machine-readable bibliographic data
Evaluation
Issue Date: 2002
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: La societat de la informació ofereix noves vies d'experimentació en el camp dels materials formatius. D'una banda, les tecnologies de la informació proporcionen maneres més interactives i adients de presentar el material i, de l'altra, apareixen nous conceptes en el camp de la formació i de l'educació, com ara la necessitat d'una formació continuada, la concepció de nous entorns educatius virtuals i, en definitiva, la necessitat d'elaborar nous materials didàctics que s'adaptin a aquestes situacions. El present estudi defineix una sèrie d'indicadors formals i d'aprenentatge que ajuden a avaluar i millorar els tutorials sobre la recuperació de la informació i els aplica, de manera comparativa, a dos tutorials de bases de dades bibliogràfiques: ERIC i PubMed. Els indicadors de contingut s'obtenen d'aspectes relacionats amb la didàctica i el model instructiu, mentre que els indicadors formals s'extreuen dels conceptes d'usabilitat i disseny de pàgines web. La finalitat d'aquest estudi és la sistematització d'uns criteris que permetin avaluar i millorar el disseny de tutorials sobre recuperació de la informació.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.ub.edu/bid/09somoza.htm
It is part of: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2002, desembre, núm. 9
URI: http://hdl.handle.net/2445/8886
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506539.pdf520.64 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons