Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/8892
Title: Avaluació de les metadades com a eina d'indexació i recuperació al web de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona
Author: Argudo Plans, Sílvia
Keywords: Indexació
Recuperació de la informació
Cercadors d'Internet
Metadades
Pàgines web
Indexing
Information retrieval
Web search engines
Metadata
Web sites
Issue Date: 2002
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: Coincidint amb la renovació del web de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, al mes de juny s'inicià un procés d'avaluació amb l'objectiu de replantejar la utilització de les metadades com a eina d'indexació i recuperació de continguts de pàgines web. L'article s'estructura en tres parts principals. En una primera part, s'estableixen els antecedents del web de la Biblioteca, l'origen i la forma de la inclusió de metadades en les seves pàgines i l'evolució del tema fins a arribar al moment de l'avaluació. Tot seguit, s'exposen totes les dades analitzades en el procés d'avaluació fet, partint de conceptes i aspectes teòrics fonamentals de l'anàlisi de contingut. L'apartat de conclusions amb què finalitza l'article parteix de la interpretació de les dades dels dos processos de manera relacionada per oferir un seguit d'indicacions o pautes que cal tenir en compte en el replantejament de la utilització de metadades com a eina de representació de contingut i de recuperació d'informació de les pàgines web de la BUB.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.ub.edu/bid/09argudo.htm
It is part of: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2002, desembre, núm. 9
URI: http://hdl.handle.net/2445/8892
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
512765.pdf210.74 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons