Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/8903
Title: Informe sobre la Jornada de presentació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents (Escola d'Administració Pública de Catalunya. Barcelona, 17 de gener de 2002)
Author: Andreu i Daufí, Jordi
Campos i González, Isabel
Elvira y Silleras, María
Keywords: Arxius
Legislació
Congressos
Archives
Law
Congresses
Issue Date: 2002
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: El 17 de gener de 2002, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, el Servei d'Arxius de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i l'Associació d'Arxivers de Catalunya (AAC) van organitzar una jornada de divulgació, reflexió i debat sobre la Llei 10/2002, de 13 de juliol, d'arxius i documents. L'objectiu de la Jornada era donar a conèixer als professionals dels arxius aquesta llei i es va centrar a analitzar-ne l'abast, la incidència i les implicacions més rellevants. Emmarcada en la línia de la formació interdepartamental de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, la Jornada tenia com a destinataris els arxivers de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de l'Administració local i d'altres institucions públiques.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.ub.edu/bid/08andreu.htm
It is part of: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2002, juny, núm. 8
URI: http://hdl.handle.net/2445/8903
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
523826.pdf78.03 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons