Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/8915
Title: Esporgar: per què, com i quan
Author: Vall Casas, Aurora
Keywords: Esporgada dels fons documentals
Biblioteques
Discarding of books, periodicals, etc
Libraries
Issue Date: 2006
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: Catalan libraries find themselves stretched to their limits due to the conflict between the traditional model of preserving and conserving knowledge and the pressures created by the constant expansion of the collection. A solution can be found in weeding the collection. This article first explains the legal and reglamentary framework in which weeding should take place, followed by a proposed planning method that suggests different criteria to be applied. A description is provided of practical aspects of organising a project and of evaluating results. The article concludes with various alternatives for final disposal of the documents to be withdrawn definitively. A selective, annotated bibliography is included.
Les biblioteques catalanes es troben en una situació límit perquè el model tradicional de biblioteca preservadora i conservadora de coneixement ha d¿enfrontar-se a la forta pressió del creixement constant del fons. La solució passa per l¿esporgada de la col·lecció. Primer s¿exposa el marc legal i normatiu en què s¿ha de desenvolupar l¿esporgada. Tot seguit es mostra una proposta de planificació en la qual es recullen els diferents criteris que s¿hi poden aplicar, com ara la descripció de l¿organització pràctica i l¿avaluació dels resultats. Finalment es donen diverses alternatives com a destinació final dels documents desestimats de manera definitiva. També s¿inclou una bibliografia selectiva amb alguns comentaris.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.ub.es/bid/16vall.htm
It is part of: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2006, juny, núm. 16
URI: http://hdl.handle.net/2445/8915
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
541413.pdf394.51 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons