Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/8922
Title: Recomanacions de serveis bibliotecaris per a interns
Author: IFLA
Contributor: Sulé, Andreu
Keywords: Biblioteques de presons
Serveis bibliotecaris
Normes
Prison libraries
Library services
Standards
Issue Date: 2005
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: L’objectiu d’aquest document és oferir una eina per a la planificació, la implantació i l’avaluació dels serveis bibliotecaris en els centres penitenciaris. El document ha estat concebut per servir com a guia model per al desenvolupament de recomanacions nacionals de biblioteques de presó. Pot ser adaptat fàcilment a les circumstàncies locals. Al mateix temps, aquestes recomanacions internacionals presenten un nivell de servei bibliotecari acceptable, que pot ser assolit a la majoria dels països on les polítiques nacionals i locals donin suport a l’existència de biblioteques de presó. Les recomanacions volen ser una eina per a la planificació de biblioteques noves i per a l’avaluació de biblioteques ja existents. Davant l’absència de qualsevol recomanació o normativa local, es poden fer servir aquestes recomanacions. A més a més de ser una eina pràctica per a la creació, el funcionament i l’avaluació de les biblioteques de presó, aquestes recomanacions serviran com a declaració de principis general dels drets dels interns a la lectura, l’aprenentatge i l’accés a la informació. Les recomanacions s’adrecen als bibliotecaris, directors de biblioteques, autoritats penitenciàries, unitats legislatives i administratives del govern, i d’altres agències/autoritats que són responsables de l’administració i el finançament de les biblioteques de presó. Aquestes recomanacions són aplicables en centres penitenciaris i en altres centres de reclusió amb una població igual o superior a 500 interns.
Note: Traducció del document original publicat a http://www.ifla.org.sg/VII/s9/nd1/iflapr-92.pdf
Note: Reproducció del document publicat a http://www.ub.edu/bid/16sule.htm
It is part of: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2005, juny, núm. 16
URI: http://hdl.handle.net/2445/8922
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
549320.pdf187.13 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons