Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/8952
Title: Webs sempre accessibles: les biblioteques nacionals i els dipòsits digitals nacionals
Author: Llueca, Ciro
Keywords: Conservació i restauració de documents
Digitalització
Pàgines web
Documents electrònics
Biblioteques nacionals
Conservation and restoration
Web sites
Electronic records
National libraries
Issue Date: 2005
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: Information and communication technologies enabled cultural and scientific patrimony -and information in general- to be presented in digital format, as well as in traditional analogical formats. The response was immediate and since the decade of the 1990s different projects have been designed to guarantee permanent access to the digital production -retrieval, storage, handling, preservation and dissemination. This article presents an international overview of existing models of national digital repositories, a name given to these projects that are normally generated by national libraries with a common objective: ensuring that web pages are always accessible.
Les tecnologies de la informació i comunicació han facilitat que el patrimoni cultural i científic i la informació en general es presentin en format digital, com també en els formats analògics tradicionals. La reacció no s'ha fet esperar, i des de la dècada dels noranta han sorgit diversos projectes destinats a garantir l'accés permanent a la producció digital -la recopilació i l'emmagatzematge, el tractament, la preservació i la difusió. En aquest article es presenta la panoràmica mundial dels models existents de dipòsits digitals nacionals, nom que reben aquests projectes impulsats habitualment per les biblioteques nacionals amb un objectiu comú: fer que les pàgines web siguin sempre accessibles.
Note: Podeu consultar la versió en castellà a http://hdl.handle.net/2445/8953
Note: Reproducció del document publicat a http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=15lluec1.htm
It is part of: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2005, desembre, núm. 15
URI: http://hdl.handle.net/2445/8952
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
548444cat.pdf248.26 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons