Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/8968
Title: La mobilitat internacional d'estudiants de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona en el marc del programa Erasmus: perspectiva i valoració
Author: Barrios Cerrejón, M. Teresa
Pons, Amadeu
Segura, Núria
Keywords: ERASMUS (Programa)
Estudiants universitaris
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
ERASMUS (Programme)
College students
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Issue Date: 2007
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: We review the participation of the Faculty of Library Sciences and Documentation of the University of Barcelona in the Erasmus program since 1993. In general, student participation has been low. We present the results of a study conducted in May 2007 among the students of the Faculty, designed a) to assess their experience of the Erasmus program and their evaluation of it and b) to promote student participation. Though the vast majority of students have heard of the Erasmus program, their awareness of specific aspects of the program is relatively low
Es revisa la participació de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona en el programa Erasmus, des de 1993. Es constata la baixa participació de l'alumnat. S'exposen els resultats d'un estudi fet el maig de 2007 entre l'alumnat de la Facultat, amb el qual es pretén analitzar el grau de coneixement que els estudiants tenen del programa Erasmus i la valoració que en fan. L'objectiu final de l'estudi és identificar accions que afavoreixin una participació més gran dels estudiants en aquest programa. Tot i que la gran majoria d'alumnes n'han sentit a parlar, el grau de coneixement d'aspectes concrets és relativament baix
Note: Reproducció del document publicat a http://www.ub.edu/bid/19barrio.htm
It is part of: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2007, desembre, núm. 19
URI: http://hdl.handle.net/2445/8968
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
555554.pdf355.24 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons