Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/8970
Title: Los fondos y las colecciones de archivo en las bibliotecas: modelos para su control y acceso
Author: Estivill Rius, Assumpció
Keywords: Arxius
Materials d'arxiu
Col·leccions (Fons bibliogràfics)
Gestió de la col·lecció (Biblioteques)
Biblioteques
Col·leccions especials
Archives
Archival materials
Library collection
Collection management (Libraries)
Libraries
Special collections
Issue Date: 2008
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: First, we examine the context of creation of special collection units in libraries, and the reasons why libraries compile archive materials and collections. Second, we focus on the techniques used in library environments to describe archive materials and collections and to guarantee their accessibility. We examine the models used in the United States and the United Kingdom to describe and access these materials, and the cooperative projects launched in these two countries in the past few years. Finally, we offer a preliminary analysis of how these types of materials are currently dealt with in Catalan libraries, and issue some recommendations to improve their archiving and access.
En primer lloc, s'expliquen el context en què s'han format les unitats de col·leccions especials d'algunes biblioteques i les raons per les quals apleguen fons i col·leccions d'arxiu. En segon lloc, el treball se centra en les tècniques emprades en l'entorn bibliotecari per descriure els fons d'arxiu i les col·leccions que tenen un tractament arxivístic, i en com s'hi proporciona accés. En aquest context, s'examinen els models emprats als Estats Units i al Regne Unit per descriure aquests materials i per donar-los accés, i els projectes cooperatius que s'han posat en marxa en aquests dos països els darrers anys. Finalment, es fa una primera anàlisi de com es tracten actualment aquests tipus de fons en les biblioteques catalanes i es fan algunes recomanacions amb vista a millorar-ne el tractament i l'accés.
Note: Podeu consultar la versió en català a http://hdl.handle.net/2445/8969
Note: Reproducció del document publicat a http://www.ub.es/bid/21/estiv2.htm
It is part of: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2008, desembre, núm. 21
URI: http://hdl.handle.net/2445/8970
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
564557esp.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons