Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/9022
Title: Aprenentatge integrat de continguts d'educació física, salut i llengua anglesa
Author: Coral, Josep
Keywords: Didàctica de l'educació física
Ensenyament de llengües
Metodologia AICLE
Issue Date: 21-Jul-2009
Abstract: La publicació detalla tots els passos de la recerca realitzada i les seves conclusions. El material està dirigit al professorat i desenvolupa les estratègies necessàries per la integració de continguts d'educació física i llengua anglesa (AICLE).Adreçat preferentment al cicle superior de l'ensenyament primari i aplicable a qualsevol nivell de secundària. El treball de recerca planteja dues hipòtesis, una relacionada amb la motivació intrínseca que comporta l'educació física i l'altre relacionada amb els principis metodològics del "Total Physical Response" aplicats a les sessions d'educació física en llengua anglesa. Tot el procés es realitza en quatre fases: Investigació bibliogràfica, elaboració del disseny d'investigació, aplicació de les unitats de programació i la presentació de resultats. Es proposen tres models de disseny curricular integrat i s'ha elaborat un quadern de suport per refermar els aprenentatges aconseguits, pensat per utilitzar en la part final de la sessió. En l'anàlisi de resultats es demostra que l'educació física és un vehicle excel.lent per millorar la comprensió de la llengua estrangera. La combinació de la metodologia AICLE amb la metodologia directiva en educació física es mostra molt eficient. En quan a les tècniques concretes, el manament directe i l'assignació de tasques combinades amb el "Total Physical Response" resulten ideals ja que permeten una ràpida associació entre la ordre verbal i l'acció física. Finalment es tracten aspectes relacionats amb l'aplicació del programa com són: els retards en els aprenentatges propis de l'educació física provocats pel fet d'utilitzar la llengua anglesa com a eina de comunicació, la influència dels coneixements previs, la gestió de situacions disruptives, la programació, l'avaluació i la formació del professorat.
Note: Treballs de l'alumnat, Facultat de Formació del Professorat, Departament de Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal. Publicació relativa al projecte de recerca educativa desenvolupat per l'autor gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (D.O.G.C núm. 4968 de 14.09.2007). Curs 2007-2208 amb la supervisió del Dr. Miguel Àngel Torralba, Director del Grup de Recerca de l'Educació Física i l'Esport.
URI: http://hdl.handle.net/2445/9022
Appears in Collections:Treballs de l'alumnat - Facultat d'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memoria llicencia Josep Coral 2007-2008.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open
Annexos 1-2-3-5-6-7 Llicencia Josep Coral 07-08 Dep.pdfAnnexos953.78 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons