Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/96062
Title: L'edició de documents medievals: problemes, recursos i solucions. El cas de les dobles edicions
Author: Quetglas, Pere J.
Puig Rodríguez-Escalona, Mercè
Keywords: Edició
Manuscrits llatins medievals i moderns
Edat mitjana
Editing
Medieval and modern Latin manuscripts
Middle Ages
Issue Date: 2014
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: En aquest treball mostrem diferents recursos i solucions que el filòleg d'avui en dia té al seu abast per aclarir el sentit d'un document i donar-­ne el text exacte. Així, proposem la confrontació de dobles edicions d'un mateix text, dobles edicions de les quals sovint se'n desconeix l'existència i que exemplifiquem en el testament del prevere Ramir i la seva publicació sacramental. En concret, comparant simplement les dues edicions és possible corregir deturpacions i distraccions dels editors així com completar el text allà on el mal estat del diploma no en permet la lectura. La consulta imprescindible dels originals permet corroborar les nostres hipòtesis sobre lectures i restitucions de text i entendre d'on sorgeixen els errors, sovint d'una defectuosa solució d'abreviatures i de salts d'ull, respectivament.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.ub.edu/index.php/AFAM/article/view/13744/17073
It is part of: Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaevalia, 2014, vol. , num. 4, p. 85-101
URI: http://hdl.handle.net/2445/96062
ISSN: 2014-1386
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
653739.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons