Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/97665
Title: Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona
Other Titles: Declaración ética y de buenas prácticas para las revistas científicas editadas por la Universidad de Barcelona
Declaration of publishing ethics and best practices for scientific journals published by the University of Barcelona
Author: Universitat de Barcelona
Keywords: Revistes electròniques
Accés obert
Edició electrònica
Normativa UB
Codi ètic
Universitat de Barcelona
Issue Date: 16-Apr-2016
Abstract: La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.
Note: Aprovat pel Consell de Direcció a 8 de febrer de 2016. Ratificat pel Consell de Govern de 16 d’abril de 2016
URI: http://hdl.handle.net/2445/97665
Appears in Collections:Política Científica UB
Marc normatiu (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
declaracio_etica.pdfVersió en català362.28 kBAdobe PDFView/Open
declaracion_etica_spa.pdfVersió en castellà111.83 kBAdobe PDFView/Open
declaracio_etica_eng.pdfVersió en anglès360.67 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons