Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/98219
Title: Mapa conceptual: aprenentatge col·laboratiu i per indagació
Author: Nonell, Rosa
Estruch Manjón, Alejandro
Gonzalez Aregall, Marta
Keywords: Mapes conceptuals
Treball en equip
Estratègies d'aprenentatge
Concept mapping
Teams in the workplace
Learning strategies
Issue Date: 2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: L'elaboració d'un mapa conceptual és una activitat programada dins de l'avaluació contínua de l'assignatura de Política Econòmica d'Espanya i la Unió Europea, que tracta d'aconseguir que els estudiants assoleixin capacitat crítica en l'ús del coneixement adquirit i comprensió lectora de documents públics i articles científics. Es tracta de tenir indicis certs de què els alumnes treballen les lectures bàsiques (articles d'opinió i documents oficials) establertes com a lectures obligatòries de les diferents lliçons que estructuren el coneixement de l'assignatura. Cada estudiant ha de sintetitzar dues lectures (un article i un document) de manera individual, escollint els punts clau de les mateixes i traslladant-los al mapa conceptual de la lliçó, que han de construir col·lectivament en equips de quatre o cinc persones. Aquest procés col·laboratiu ha de sorgir a partir de la indagació que cadascun ha realitzat sobre els aspectes o continguts de la lliçó que es tracten a les lectures recomanades que ha treballat, mitjançant la negociació amb el seu equip pel que fa a si la importància dels mateixos fa convenient la seva translació al mapa conceptual.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.1344/RIDU2016.8.7
It is part of: RIDU: Revista d'Innovació Docent Universitària, 2016, num. 8, p. 56-64
URI: http://hdl.handle.net/2445/98219
Related resource: http://dx.doi.org/10.1344/RIDU2016.8.7
ISSN: 2013-2298
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
655820.pdf297.65 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons