Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/99284
Title: Les enquestes a pescadors com a instrument per a detectar processos erosius al litoral rocallós de Menorca (Illes Balears)
Author: Martín Prieto, José Ángel
Pons, Guillem X.
Rodríguez-Perea, Antonio
Vilaplana, Joan Manuel
Gelabert Ferrer, Bernadí
Keywords: Geomorfologia litoral
Tsunamis
Menorca (Illes Balears)
Erosió costanera
Tempestes
Coastal geomorphology
Tsunamis
Minorca (Balearic Islands)
Beach erosion
Storms
Issue Date: 2013
Publisher: Societat d'Història Natural de les Balears
Abstract: En aquest article s'ha realitzat una enquesta de percepció sobre processos de caigudes de blocs i esllavissades a la població de pescadors professionals i recreatius de l'illa de Menorca. Els resultats indiquen els indrets de la costa on els pescadors aprecien fenòmens geomorfològics de caigudes de blocs. A l'hora, ens permet tenir un punt de partida per a l'estudi dels processos inestables a la costa rocosa de Menorca. S'ha pres una mostra representativa de 48 enquestes a pescadors professionals i 88 enquestes a pescadors recreatius delimitant 39 zones amb processos actius. En el cas dels pescadors professionals s'han pres com a zones de mostreig els ports base de: Maó, sa Nitja, Macaret, Fornells, Ciutadella, Biniancolla, es Grau, Alcalfar, Canutells i cales Fonts. Amb el resultat de les enquestes es troben algunes respostes associades a la manca de blocs de tempesta o tsunami a les costes rocoses que ens han animat a explorar tot el perímetre de la costa de Menorca.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/BolletiSHNBalears/article/view/286559
It is part of: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears, 2013, vol. 56, p. 199-208
URI: http://hdl.handle.net/2445/99284
ISSN: 0212-260X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dinàmica de la Terra i l'Oceà)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
651784.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.