Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100407
Title: Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa: Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació
Author: Domènech Cabrera, Òscar
Amat, Concepció
Llor Brunés, Núria
Keywords: Aprenentatge cooperatiu
Avaluació dels estudiants
Innovacions educatives
Issue Date: 2016
Abstract: Els docents que impartim diferents matèries de Grau compartim la sensació que els nostres alumnes assoleix els continguts de cada matèria com habilitats i coneixements estancs i independents, necessaris per aprovar, i no veu la necessitat de fer cap esforç per integrar i relacionar els coneixements adquirits. En aquest projecte d’innovació hem desenvolupat una activitat de treball col·laboratiu en xarxa on l’alumne ha pogut interrelacionar els conceptes treballats en les diferents matèries de primer curs de dos ensenyaments de Grau del Campus de l’Alimentació de Torribera: Nutrició Humana i Dietètica (NHD) i Ciència i Tecnologia dels Aliments (CTA). Es va crear des de la plataforma Moodle una aula invertida on els docents vam ser els guies, facilitadors i activadors de l’aprenentatge. Aquesta modalitat de flipped classroom va permetre una millora del disseny pedagògic de l’activitat d’aprenentatge que consistia en la creació, per part dels alumnes, d’una wiki que integrés els coneixements de les tres assignatures a l’entorn d’un tema determinat. Es van elaborar dues rúbriques que van servir per l’avaluació de l’activitat d’aprenentatge. La rúbrica1 es va utilitzar per dur a terme una autoavaluació, una coavaluació entre companys i l’avaluació per part dels docents. La rúbrica2 es va utilitzar per part dels docents per avaluar ítems referents a la competència transversal Treball en Equip. Els alumnes que han intervingut en l’activitat van mostrar unes habilitats significativament més elevades a l’hora d'interpretar els resultats numèrics de les activitats proposades a les classes de problemes.
Note: Projecte: 2015PID-UB/018
URI: http://hdl.handle.net/2445/100407
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015PID-UB-018.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons