Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100419
Title: La noció de l'ús en la planificació lingüística de l'ensenyament
Author: Vila i Moreno, F. Xavier (Francesc Xavier)
Keywords: Ensenyament de llengües
Ensenyament bilingüe
Planificació lingüística
Language teaching
Bilingual education
Language planning
Issue Date: 1997
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: El camp de l'ensenyament bilingüe i la planificació lingüística han viscut en un allunyament mutu que no ha beneficiat ni l'un ni l'altra. Tot i la importància creixent a nivell internacional de les experiències d'ensenyament en més d'una llengua, els experts en planificació lingüística solen tenir a presentar una visió extremadament reduccionista de l'ensenyament de les llengües dins dels seus models de planificació. El amteix model clàssic de planificació lingüística (actualitzat a Haugen, 1987), que diferencia entre atenció al corpus i atenció a l'estatus, té problemes per integrar convenientment la planificació de les activitats educatives, ja que les presenta com si els models lingüístics d'escola constituïssin exclusivament una eina per l'aplicació (implementation) de les decisions adoptades pels planificadors.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/642
It is part of: Revista de Llengua i Dret, 1997, num. 27, p. 131-152
URI: http://hdl.handle.net/2445/100419
ISSN: 0212-5056
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
178256.pdf750.03 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons